Charlotte, acryl en krijt op doek, 120 x 80 cm Bonma, 120 x 80 cm, acryl op doek Schoentjes 2
schoentjes Blauw schoentjes, acryl en krijt op doek, 120 x 80 cm Duiken dansen, acryl en krijt op doek, 120 x 80 cm

Zoals de ouderen zongen